Στην αφετηρία 8 στα 10 νοικοκυριά | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Μέσα από μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων η «Οικονομία» επιδιώκει να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση για το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή και αποτελεί νόμο του κράτος.
 

Με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανείων νοικοκυριών που έχουν βάλει υποθήκη την κύρια κατοικία τους και κάτω από το βάρος της κρίσης αναζητούν τρόπους για να πάρουν οικονομικές ανάσες.

1. Οι βασικοί κανόνες
Οι υποχρεώσεις για τους δανειολήπτες και για τις τράπεζες

Η νομοθετική παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευτεί η μέση ελληνική οικογένεια η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης πλήττεται κι έχει υποστεί μεγάλη μείωση στα εισοδήματά της.

Εκτιμώντας ότι 8 στα 10 νοικοκυριά εξυπηρετούν τα δάνειά τους κρίθηκε αναγκαίο αυτές οι οικογένειες να προστατευτούν με νομοθετική ρύθμιση και η μηνιαία δόση του δανείου τους προσαρμόζεται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητές τους.

Σημειώνεται δε ότι είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται ένα πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρισης των ενήμερων οφειλών.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις στα νοικοκυριά για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, προσφέροντας μακροχρόνια εξασφάλιση και ανακούφιση στη μέση ελληνική οικογένεια. Οι ρυθμίσεις παρέχονται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασής, εξασφαλίζοντας ότι η τράπεζα δεν θα προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του.

2. 200.000 ευρώ η οροφή της αντικειμενικής αξίας
Η αρχική σύμβαση να έχει συναφθεί μέχρι τις 30-06-2010

Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάγονται δάνεια τα οποία έχουν εξασφαλιστεί με προσημείωση ή υποθήκη πάνω στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ (200.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους). Αναφέρεται ότι ανάλογα με την περιοχή τα τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε αντικειμενική αξία 180.000 ευρώ ενδεικτικά είναι για ακίνητα έως 300 τ.μ. στη Σαλαμίνα, έως 277 τ.μ. στου Ρέντη, έως 225 τ.μ. στο Περιστέρι, έως 200 τ.μ. στη Ν. Φιλαδέλφεια, έως 164 τ.μ. στη Νέα Σμύρνη, έως 129 τ.μ. στην Ηλιούπολη, έως 124 τ.μ. στο Μαρούσι κ.ο.κ.

Πληρέστερος ενδεικτικός πίνακας παρατίθεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης www.ypoian.gr

Βασικό κριτήριο αποτελεί η αρχική σύμβαση να έχει συναφθεί μέχρι την 30-06-2010 ασχέτως αν τροποποιήθηκε ή ρυθμίστηκε αργότερα διότι μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή τα νοικοκυριά δεν μπορούσαν να προβλέψουν τις αναπάντεχες οικονομικές συγκυρίες που έπληξαν τη χώρα.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν: μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες κυρίως σε έναν εργοδότη άνεργοι

3. Εως 25.000 το καθαρό οικογενειακό εισόδημα
Οι μισθοί πρέπει να έχουν μειωθεί τουλάχιστον 20% από τον Ιανουάριο του 2010

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης έχουν ως εξής:

Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών να μην ξεπερνά τις €25.000 (μεικτό εισόδημα ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα έως €37.000), το οποίο πρέπει να έχει μειωθεί τουλάχιστον σε ποσοστό 20% από 01.01.2010 έως σήμερα. Σημειώνεται ότι το 78% των φορολογουμένων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, για τρίτεκνους και για πολύτεκνους και για όλες αυτές τις κατηγορίες το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα).

4. Ακίνητα, καταθέσεις και ανεξόφλητο υπόλοιπο
Οι… περιουσιακές προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους) πρόβλεψη που καλύπτει τουλάχιστον κύρια και εξοχική κατοικία μιας μέσης ελληνικής οικογένειας.

Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους και για πολύτεκνους). Αναφέρεται ότι η πλειονότητα των καταθέσεων σε ατομικό λογαριασμό δεν ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

5. Εξάμηνη απαλλαγή για τους ανέργους
48μηνη περίοδος χάριτος, στο 30% του καθαρού εισοδήματος η δόση

Στα νοικοκυριά τα οποία θα υπαχθούν στη ρύθμιση, παρέχεται περίοδος χάριτος 48 μηνών.

Επίσης προβλέπεται αμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Ειδικότερα:

Για χαμηλά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ προβλέπεται δόση με μέγιστο επιτόκιο 0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Σήμερα αυτό το επιτόκιο ορίζεται στο 1,25%.

Μέσω του προγράμματος ο οφειλέτης παραμένει ενήμερος, δεν εκδίδονται σε βάρος του διαταγές πληρωμών, δεν μπαίνει στη λίστα της διατραπεζικής εταιρείας Τειρεσίας και συνεπώς δεν χάνεται η πιστοληπτική του ικανότητα.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν αυτών που ισχύουν γενικά, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

6. Τα χρονοδιαγράμματα
Η συμβατική διάρκεια του δανείου και η επιστροφή στην αρχική σύμβαση

Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης και μετά δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα για διάστημα έξι μηνών.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται τουλάχιστον ισόχρονα με την περίοδο χάριτος, εκτός κι αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

Οταν λήξει η προβλεπόμενη από τη ρύθμιση περίοδος χάριτος για την διευκόλυνση των νοικοκυριών, αναβιώνουν οι όροι της αρχικής δανειακής σύμβασης χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τροποποιείται το επιτόκιο σε βάρος του δανειολήπτη.

Πηγή ethnos.gr