"Παράθυρο" για σύνταξη από τα 55 για ανέργους | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Στις παραπάνω επιλογές έρχεται να προστεθεί και μια νέα διάταξη που θα διευκολύνει την έξοδο των ανέργων στη σύνταξη.

Η συγκεκριμένη διάταξη που ετοιμάζεται από το υπουργείο Εργασίας, στις προϋποθέσεις των 100 ημερών ανά έτος για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, θα υπολογίζονται και οι ημέρες επιδοτούμενης ασθένειας. Ο χρόνος ασθενείας μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για πλήρη σύνταξη, ενώ τώρα εξετάζεται να προσμετράται και στις 100 μέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία για μειωμένη σύνταξη.

Σε ό,τι αφορά την αυτασφάλιση, σε περίπτωση που ο άνεργος δεν έχει τα απαιτούμενα χρήματα, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί σε πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης του ΟΑΕΔ, αλλά μόνον εάν είναι μακροχρόνια άνεργος (αναζητά δηλ. εργασία για διάστημα άνω των 12 μηνών). Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι απέχουν έως και 5 χρόνια από τη σύνταξη ή τους λείπουν έως και 1.500 ένσημα.