Κ. Χατζηδάκης: «Είναι μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παράσχει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας (275 εκατ. από το ΕΤΕΑΝ και 275 εκατ. από τις τράπεζες).

Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταμείο έχει ολοκληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του ταμείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ                                                                                                         ΠΟΣΟ (σε ευρώ)

ALPHA BANK

31.500.000

NEA PROTON BANK

7.100.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

5.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2.000.000

EFG EUROBANK SA

45.002.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

50.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.200.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

5.000.000

PROBANK A.E.

20.000.000

ATTICA BANK

15.000.000

ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

20.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (συμπ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ)

120.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.500.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

333.302.000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε δηλώσεις του για τις δράσεις του Ταμείου ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για ευκαιρία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Ξεκινάει το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική επανεκκίνηση» με τα πιο χαμηλότοκα δάνεια στην αγορά. Το ΕΤΕΑΝ ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό, δίνοντας το ίδιο 275 εκατομμύρια ευρώ κι έχοντας συμφωνήσει με 14 τράπεζες ότι θα δώσουν και εκείνες από την πλευρά τους, ακόμα 275 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις, που αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 50%. Πράγμα που σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές τα δάνεια από το πρόγραμμα «επιχειρηματική επανεκκίνηση» θα είναι στο ύψος περίπου του 4,5%.

Είναι πιστεύω μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάτι για το οποίο χρειάστηκε να δουλέψουμε για κάμποσους μήνες, λόγω και των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα. Αυτή την ώρα όμως ολοκληρώθηκε η διαδρομή και από σήμερα μπορεί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, είτε εκείνοι που έχουν υφιστάμενες σήμερα επιχειρήσεις είτε αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν καινούριες επιχειρήσεις, να απευθυνθούν σε 14 διαφορετικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων φυσικά όλων των μεγάλων τραπεζών, προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, που είναι το πιο φιλικό πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά».