Καλλιέργεια καρυδιάς | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Με τη ζήτηση της αγοράς να υπερβαίνει τις διαθέσιμες ποσότητες καρυδόψιχας , την ελληνική ποιότητα να υπερέχει ποιοτικά έναντι ασιατικών και τις εξαγόμενες ποσότητες  από την Ελλάδα να είναι ελάχιστες ,ίσως η καλλιέργεια του  γνωστού σε όλους αιωνόβιου δέντρου ,αποτελεί καλή λύση για τη χώρα μας.

Κλίμα:  Η καρυδιά ευδοκιμεί σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της χώρας, καθώς απαιτεί υγρό και δροσερό αλλά όχι κρύο κλίμα. Δεν είναι ανθεκτική σε παρατεταμένες περιόδους παγετού κάτω των -11 βαθμών κελσίου ,αλλά ούτε σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών ,διότι δημιουργούνται προβλήματα στον καρπό.

Χρειάζεται να περάσει μια περίοδο 800-1000 ωρών με θερμοκρασίες κάτω των 7 βαθμών προς ικανοποίηση των αναγκών της.

Έδαφος: Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των εδαφών, ευδοκιμεί κάλλιστα και σε φτωχά εδάφη αρκεί να είναι βαθιά και να προσφέρουν καλή αποστράγγιση. Άριστα αποτελέσματα ωστόσο φαίνεται να δίνει σε μεσαίας κοκκομετρικής σύστασης εδάφη και σε PH εύρους 5-8,2.

Πριν τη σπορά είναι καλό να έχει προηγηθεί μια ανάλυση εδάφους.

Πολλαπλασιάζεται απευθείας με σπέρματα που έχουν επιλεγεί και διατηρηθεί προσεκτικά από τον παραγωγό, είτε με εμβολιασμό σε άγριες κυρίως ποικιλίες.

Σπορά γίνεται είτε απευθείας στο έδαφος το Νοέμβριο ή το  Μάρτιο, σε λάκκους φύτευσης 30επί 30 και 30 cm βάθος οι οποίοι καλύπτονται περί τα 2/3 τους με χώμα καλής ποιότητος. Στη συνέχεια φυτεύονται 2-3 σπέρματα .

 Μετά τη βλάστησή τους θα επιλεγεί και θα διατηρηθεί το καλύτερο, ενώ τα άλλα θα απομακρυνθούν.

Τα δέντρα θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 15-18 μ.

Εναλλακτικά δεν φυτεύονται απευθείας σπέρματα ,αλλά μικρά φυτά που έχουν προέλθει από κάποιο φυτώριο ,στο οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία τα αρχικά στάδια.

Τα νεαρά φυτά φυτεύονται στη συνέχεια στο χωράφι με τη γνωστή τεχνική και στις ίδιες αποστάσεις.

Νερό: Η καρυδιά έχει μεγάλες απαιτήσεις γενικά σε νερό γι’ αυτό καλό θα ήταν πριν τη φύτευση σε κάποιο σημείο ,ο παραγωγός να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προμήθειας της καλλιέργειας σε υγρασία.

Λίπανση : Χρειάζονται αρκετές ποσότητες φωσφόρου και καλίου ,ενώ ελάχιστες αζώτου. Αν μετά από την ανάλυση εδάφους παρατηρηθεί ότι το έδαφος υπολείπεται ασβεστίου θα χρειαστεί και προσθήκη του παραπάνω στοιχείου.

Η λίπανση γίνεται κυκλικά γύρω από τον κορμό και σε απόσταση 1-1,5 μ από αυτόν, ενώ είναι απαραίτητο να είναι αρκετά βαθιά .

Κλάδεμα: Το κλάδεμα στο συγκεκριμένο δέντρο είναι απαραίτητο μόνο κατά τα αρχικά στάδια όταν ακόμη είναι μικρό.

Για ποικιλίες που προορίζονται για εκμετάλλευση του καρπού, τα δέντρα  κόπτονται περί τα 30-50 cm  ενώ αν προορίζονται για ξυλεία περί τα 3μ , έτσι τους δίνεται αρχικά  ένα πρώτο σχήμα.

Αργότερα όταν τα δέντρα μεγαλώσουν δεν χρειάζονται κλάδεμα ,παρά μόνο κάποιο καθαρισμό που και που ,προς απομάκρυνση τυχόν ξερών είτε λαίμαργων βλαστών.

Όταν όμως η ηλικία τους αυξηθεί πολύ, θα αρχίσει να παρατηρείται κάποια μείωση της παραγωγής. Τότε θα χρειαστεί να κλαδευτούν οι βραχίονες λοξά ,περί τα 60-100cm και να καλυφθούν οι πληγές. Από τους νέους βλαστούς που θα προκύψουν κρατάμε μόνο αυτούς που διατηρούν το σχήμα και οι υπόλοιποι αφαιρούνται. Η παραγωγή τους θα φανεί μετά από 5-6 χρόνια.

Εχθροί- Ασθένειες :  Η καλλιέργεια πλήττεται από φυτοφθόρα, αρμιλλάρια, αγροβακτήριο  και νηματώδεις.

Ασθενεί κυρίως παρουσιάζοντας βακτηρίωση και ανθράκωση , ενώ επηρεάζεται από εχθρούς όπως καρποκάψα (Laspeyresia pomonella )  που προσβάλει τον καρπό, αλλά και αφίδες και τετράνυχους που προσβάλλουν τα φύλλα.

Έτσι καλό θα ήταν να ληφθούν κατάλληλα φυτοπροστατευτικά μέτρα ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και σε συνεργασία με τον αντίστοιχο  επιστήμονα.

Αποδόσεις : H καλλιέργεια είναι δενδρώδης ,συνεπώς θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός ώσπου μπει σε κάποια παραγωγή. Συνήθως κατά τον 5ο χρόνο τα δέντρα εισέρχονται σε παραγωγή.

Μια μέση παραγωγή ανά δέντρο είναι περίπου 37 κιλά ανά δέντρο με τα ώριμα δέντρα να έχουν πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 180 κιλά .

Τιμές κυμαίνονται σύμφωνα με παραγωγούς γύρω στα 3 ευρώ το κιλό ανάλογα με τη ζήτηση.

Ευθαλία Παυλίδου

Πηγή: www.agrocapital.gr