Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε κορυφαίους ερευνητές, μεταξύ των οποίων σε τρεις Έλληνες | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Διερεύνηση των ορίων ζωής στον Άρη, ανάπτυξη ενός ιού που θα μπορεί να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, χρήση της φωτονικής για την αποκατάσταση της όρασης σε ασθενείς με καταρράκτη, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η γήρανση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες ή η ανισότητα στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Αυτά είναι μερικά μόνον από τα ερευνητικά αντικείμενα των 284 επιστημόνων που πρόκειται να λάβουν 660 εκατ. ευρώ από τον πλέον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ).

Ανάμεσα σε αυτούς που επιλέχτηκαν βρίσκονται και οι Έλληνες: Γιώργος Κόλλιας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Πέτρος Κουμουτσάκος, Καθηγητής Υπολογιστικών Επιστημών στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Ζυρίχη (ΕΤΗ Zurich) και Αθανάσιος Μανταλάρης, Καθηγητής Μηχανικής των Βιοσυστημάτων του Imperial College του Λονδίνου.

Στο πλαίσιο του έκτου και τελευταίου διαγωνισμού για Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βάση το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα, το ΕΣΕ θα διαθέσει μεμονωμένες επιχορηγήσεις ύψους έως και 3,5 εκατ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις αυτές, από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως στον τομέα της έρευνας αιχμής, θα επιτρέψουν σε έγκριτους, πεπειραμένους ερευνητές να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους σχέδια. Ο επόμενος διαγωνισμός για Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Η Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδοτεί ερευνητές που είναι κορυφαίοι στον τομέα τους. Η Ευρώπη χρειάζεται το ταλέντο τους. Η δημιουργικότητα και η σκληρή εργασία τους παράγει γνώση που έχει αξία από μόνη της, αλλά και η οποία έχει συχνά θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο προϋπολογισμός του ΕΣΕ θα ενισχυθεί σημαντικά στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".»

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι αυτού του διαγωνισμού έχουν 27 διαφορετικές εθνικότητες. Οι περισσότεροι είναι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί και Ιταλοί. Έχουν την έδρα τους σε 150 περίπου ιδρύματα που βρίσκονται σε 18 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο ΕΣΕ ήταν λίγο περισσότερες από 2.400, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Χάρη στις επιχορηγήσεις του ΕΣΕ, οι επιστήμονες που επιλέχθηκαν σ’ αυτόν τον διαγωνισμό, θα μπορέσουν να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, απασχολώντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1.200 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές ως μέλη των ομάδων ΕΣΕ.

Οι Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας χορηγούνται σε έγκριτους κορυφαίους ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, που είναι επιστημονικά ανεξάρτητοι, διαθέτουν πρόσφατο ερευνητικό ιστορικό και διαπρέπουν στον τομέα τους. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί επίσης νεαρούς κορυφαίους επιστήμονες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους (Επιχορηγήσεις Εκκίνησης), καθώς και ήδη ανεξάρτητους άριστους επιστήμονες (Επιχορηγήσεις Εδραίωσης).

Περισσότερα για τα ερευνητικά σχέδια.

Ιστορικό

Οι επιχορηγήσεις του ΕΣΕ απευθύνονται σε κορυφαίους ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας που έχουν την έδρα τους ή είναι πρόθυμοι να μεταβούν σε χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες που συνδέονται με τα ερευνητικά της προγράμματα). Ως τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία φιλοξενούν τους περισσότερους από τους επιλεγέντες ερευνητές αυτού του διαγωνισμού. Σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού τους, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία και η Δανία (από τα κράτη μέλη της ΕΕ), και η Ελβετία και το Ισραήλ (από τις χώρες που συνδέονται με το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ), φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων υποψηφίων αυτού του διαγωνισμού.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό είναι 12% περίπου. Το ποσοστό των γυναικών που επιλέχθηκαν σ’ αυτόν τον γύρο επιχορηγήσεων είναι λίγο μεγαλύτερο από 13%, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες ερευνητικές θέσεις. Η μέση ηλικία των ερευνητών που θα χρηματοδοτηθούν είναι τα 53 έτη.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, το 45% των προτάσεων που επιλέχθηκαν υπάγονταν στον τομέα των φυσικών και μηχανολογικών επιστημών, το 36% στον τομέα των βιοεπιστημών και το 18% στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η επιλογή των δικαιούχων έγινε από ομότιμους κριτές που συμμετείχαν σε 25 ομάδες αποτελούμενες από επιφανείς επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις στατιστικές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ιδρύθηκε το 2007 και είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός χρηματοδότησης για έρευνα αιχμής. Το ΕΣΕ, που είναι η πλέον πρόσφατη και πρωτοποριακή συνιστώσα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου έρευνας (ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες»), έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,5 δισ. ευρώ για το διάστημα 2007- 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΣΕ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (2014-2020).

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος του ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu

Δελτίο Τύπου σχετικά με το ΕΣΕ:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Ορίζοντας 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm