Επιβεβαίωση του Katerini News

Τότε είχε διαφανεί η πρόθεση των Γερμανών να χρησιμοποιήσουν ως όχημα τις συνεταιριστικές τράπεζες, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, καθώς είχε θεωρήσει πως αυτό θα αποτελούσε μοχλευμένη εξαγορά και θα ήταν επιζήμιο τόσο για τις συνεταιριστικές τράπεζες, όσο και για τους καταθέτες τους. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά κατά τη συνάντηση του Γερμανού ΥΠΟΙΚ με τον κ. Στουρνάρα την Πέμπτη, παρουσία του κ. Φούχτελ, του υποδιοικητή της ΤτΕ, κ. Παπαδάκη και εκπροσώπου της Sparkasse.

Αν και δεν έχουν υπάρξει μελέτες βιωσιμότητας του εγχειρήματος, αλλά και η απαραίτητη άδεια της τρόικας, στόχος είναι μέσα από το συγκεκριμένο τραπεζικό φορέα να παρέχεται διέξοδος ρευστότητας σε τοπικό επίπεδο τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και σε Δήμους για την ανάπτυξη υποδομών.

Στη Γερμανία κάθε Sparkasse χορηγεί δάνεια αποκλειστικά και μόνον στην περιφέρεια που ανήκει, τα οποία αντιστοιχούν στο ίδιο ύψος με τις καταθέσεις της περιφέρειας. Τα δάνεια αυτά δίνονται έναντι εγγυήσεων υψηλής διασφάλισης και είναι χαμηλότοκα.

Εάν το ίδιο μοντέλο ακολουθηθεί και στην Ελλάδα, αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορεί χορηγεί δάνεια με επιτόκιο πολύ πιο ανταγωνιστικό από αυτό των ελληνικών εμπορικών τραπεζών (ύψους περίπου 3,5%) υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει ως ενέχυρο μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ τα οποία θα υπερκαλύπτουν έως και κατά 150% περίπου την αξία του κάθε δανείου.

Πηγή: http://www.newmoney.gr