Ελεύθεροι επαγγελματίες Καρδιολόγοι: Απλήρωτοι τρία χρόνια οι γιατροί από τα ταμεία

α) Οίκος Ναύτου από Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2012β) ΤΑΥΤΕΚΩ (ΠΛΗΝ ΤΑΑΠΓΑΕ) από  Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2012..γ) ΕΤΑΑ από Ιανουάριο έως και 12/11/2012.δ) ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από Ιανουάριο έως  και 1/1/2012.

ε)ΤΑΑΠΓΑΕ από Ιανουάριο έως κ 12/11/2012

4)Τι θα γίνει με τις οφειλές του 2013 του ΕΟΠΥΥ που οφείλει επισκέψεις από τον Φεβρουάριο του 2013 και Ιατρικές πράξεις από τον Ιανουάριο του 2013”.

Πηγή: www.newmoney.gr