Έντονος εκνευρισμός έξω από το πρωτοδικείο Κατερίνης εχθές το βράδυ | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα για την κατάρτιση των συνδυασμών των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών και βάσει των εγκυκλίων του υπουργείου Εσωτερικών, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων των υποψηφιοτήτων, ολοκληρώθηκε χθες τα μεσάνυχτα – Κυριακή  27 Απριλίου 2014.

Μέλη παρατάξεων σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμούν πως εχθές ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο γύρω από τους διεκδικητές των κατά τόπους θώκων, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρξαν υποψήφιοι δήμαρχοι οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιό τους. Περαιτέρω εκτιμήσεις έκαναν λόγο πως ακόμα και τα “πολλά υποσχόμενα” ονόματα θα “αγκομαχήσουν” έως την πλήρη κατάθεση των ονομάτων που θα στελέχωναν  το ψηφοδέλτιό τους. Όπως και να έχει, η χθεσινή Κυριακή, ήταν για πολλούς η «ώρα της κρίσης».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του “Katerini News”, χθες το βράδυ και ενώ εξέπνεε η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων των υποψηφιοτήτων, υπήρξε έντονος εκνευρισμός έξω από το πρωτοδικείο Κατερίνης, με αντικείμενο μια καθοριστικής σημασίας έλλειψη που παρατηρήθηκε.

Για να εξυπηρετηθούν οι συνδυασμοί, τα Πρωτοδικεία της χώρας ήταν ανοιχτά όλο το Σαββατοκύριακο που πέρασα. Η σχετική εγκύκλιος ορίζει επίσης ότι οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας οφείλουν να µεριµνήσουν, ώστε τα Πρωτοδικεία της περιφέρειάς τους να παραµείνουν ανοικτά από το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα και τις παρακάτω ημερομηνίες:

– Σάββατο 3 Μαΐου 2014, κατά την οποία ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο

– Σάββατο 10 Μαΐου 2014, κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί παραίτηση υποψηφίου

– Πέµπτη 22 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

– Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, κατά την οποία λήγει η προθεσμία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψηφίου δημάρχου, σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε .

Ακόμη, οι Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ) της έδρας των Πρωτοδικείων παρέμειναν ανοικτές το Σάββατο 26 και τη Κυριακή 27 Απριλίου 2014, ενώ θα λειτουργήσουν και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 µέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.

Η σύνταξη των δηλώσεων

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί ορίζουν ότι η δήλωση του συνδυασμού όφειλε να έχει συνταχθεί ατελώς σε απλό φύλλο χάρτου, που θα έπρεπε να φέρει τις υπογραφές όλων των υποψήφιων που τον αποτελούν, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε έναν υποψήφιο συνημμένα:

– Για τους Έλληνες πολίτες:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου που είναι υποψήφιοι,

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ν. 3852/ 2010150 και γ) αποδέχεται την υποψηφιότητά του.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος έχει καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ και ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος το ποσό των 50 ευρώ.

– Οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, καθώς και οι σύμβουλοι ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας δεν υποχρεούνται σε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.

– Σημειώνεται ότι με το άρθρο 33, παρ. 1 του ν. 4255/ 2014 έχει καταργηθεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου για τον υποψήφιο σύμβουλο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, στην οποία είναι υποψήφιος.

– Στις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτούνταν το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, ως εκ τούτου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν υπάγονται στις γενικές προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.