Διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση για πληρωμή επιδοματούχων προνοιακών επιδομάτων Πιερίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι οι πληρωμή προνοιακών επιδομάτων που αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στις 03/04/2014 . Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Γεώργιος Ίτσιος
02/04/2014 11:09πμ
Katerini News | Κατερίνη | Πιερία
Του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση για τα προνοιακά επιδόματα

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων που αφορά το δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2013. Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Γεώργιος Ίτσιος
11/10/2013 11:03πμ
Ανακοίνωση του Δήμου Κατερίνης

Στις 17 Ιουνίου η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων που αφορά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις 17/06/2013. Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Γεώργιος Ίτσιος
12/06/2013 18:36μμ
Εγγραφή στο Προνοιακα επιδοματα