Αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :1. Αίτηση (Έντυπο υπηρεσίας)2. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης3. Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας ( Αμπελουργικό Μητρώο)4. Δήλωση Συγκομιδής για τις δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού της εφορίας και της Φορολογικής Δήλωσης7. Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9 επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ8. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, μισθωτήριο τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας9. Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός, κάτω των 40 ετών ( του άρθρου 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08) στην περίπτωση Νέου Γεωργού

10. Βεβαίωση για την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη , από ΟΠΕΚΕΠΕ στην περίπτωση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :1. Τα Δικαιώματα Φύτευσης επιστρέφονται στο εθνικό αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες .2. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται το ένα (1 στρέμμα) .

3. Τα χορηγούμενα Δικαιώματα από το εθνικό αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , Γραφ. 304 τηλ. 2810-309203 ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ . 2810 – 309203).

Πηγή: www.agronews.gr